Regulamin Karty Stałego Klienta

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta

 
 1. Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba, która dokona zakupu okularów korekcyjnych lub okularów przeciwsłonecznych w Salonach Best Optyk Beata Styś, na kwotę 400 zł.
   
 2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   
 3. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.
   
 4. Formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony przez pracownika Salonu, w którym zostaje złożony.
   
 5. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Best Optyk Beata Styś danych osobowych klienta, które będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych.
   
 6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza, że prawo do upustów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowane na inną osobę.
   
 7. Karta Stalego Klienta upowaznia do rabatu 10% przy zamówieniu okularów korekcyjnych, wymianie szkiel i przy zakupie okularów przeciwsłonecznych.
   
 8. Rabaty i promocje skierowane do użytkownika Karty, nie sumują się z promocjami i rabatami okazjonalnymi skierowanymi do wszystkich klientów. Użytkownik Karty sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.
   
 9. Realizacja rabatów następuje po okazaniu Karty Stałego Klienta przed dokonaniem transakcji.
   
 10. Informacje o salonach oraz przywilejach wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta są dostępne na stronie www.bestoptyk.pl
   
 11. Użytkownik Karty Stałego Klienta może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w czasie posługiwania się nią w Salonach Best Optyk Beata Styś
   
 12. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo
   
 13. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego
   
 14. Best Optyk Beata Styś zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.

Wystawcą karty stałego klienta jest Best Optyk Beata Styś z siedzibą w Otwocku, ul. Andriollego 36/38

Regulamin obowiązuje od 25.08.2018 r