Regulamin Karty Stałego Klienta

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta

 
Regulamin Karty Stałego Klienta
 
 1. Do otrzymania Karty Stałego Klienta upoważniona jest każda osoba, która dokona zakupu okularów korekcyjnych lub okularów przeciwsłonecznych w Salonach Best Optyk Beata Styś, na kwotę 400 zł.

 2. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Warunkiem otrzymania Karty Stałego Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.

 4. Formularz zgłoszeniowy powinien być potwierdzony przez pracownika Salonu, w którym zostaje złożony.

 5. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Best Optyk Beata Styś danych osobowych klienta, które będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych.

 6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest użytkownik, co oznacza, że prawo do upustów wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta nie może być cedowane na inną osobę.

 7. Karta Stalego Klienta upowaznia do rabatu 10% przy zamówieniu okularów korekcyjnych, wymianie szkiel i przy zakupie okularów przeciwsłonecznych.

 8. Rabaty i promocje skierowane do użytkownika Karty, nie sumują się z promocjami i rabatami okazjonalnymi skierowanymi do wszystkich klientów. Użytkownik Karty sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.

 9. Realizacja rabatów następuje po okazaniu Karty Stałego Klienta przed dokonaniem transakcji.

 10. Informacje o salonach oraz przywilejach wynikających z posiadania Karty Stałego Klienta są dostępne na stronie www.bestoptyk.pl

 11. Użytkownik Karty Stałego Klienta może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości w czasie posługiwania się nią w Salonach Best Optyk Beata Styś

 12. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo

 13. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego

 14. Best Optyk Beata Styś zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.


Wystawcą karty stałego klienta jest Best Optyk Beata Styś z siedzibą w Otwocku, ul. Andriollego 36/38

Regulamin obowiązuje od 25.08.2018 r